Wodociągi Ustka Sp. z o.o. są spółką Gminy Miasto Ustka oraz Gminy Ustka.