Numery kont bankowych do rozliczeń z naszą Spółką

Nasi klienci korzystają z systemu masowych płatności co oznacza, że każdy klient posiada swój numer klienta i przypisany do niego numer konta bankowego do rozliczania się za dostawę wody i odbiór ścieków.

Każdy odbiorca ma wpisany numer konta bankowego na każdej fakturze za dostawę wody i odbiór ścieków.

Za wszelkie usługi dodatkowe i inne ustalone wcześniej należności można rozliczać się z nami przez poniższe konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PeKaO)

I Oddział Słupsk
Nr konta: 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003