Od dnia 1 czerwca 2021 roku obowiązuje poniższy cennik na usługi dodatkowe świadczone przez naszą Spółkę.

Ceny za usługi wymienione w tabeli w punktach 1-3, 12, 14, 16-26 nalicza się w pełnej wysokości za pierwszą rozpoczętą godzinę, a za kolejne każde rozpoczęte 0,5 godziny.

Do cen netto określonych w tabeli należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.