Pierwszy wodociąg publiczny oddano do eksploatacji w 1928 roku. Wodociąg miał wydajność 420 m3 na dobę i był przystosowany do obsługi 5 000 mieszkańców. Ujęcie wody i stacja uzdatniania została wybudowana przy ul. Rybackiej. W ówczesnym czasie był to teren leśny. Zbiornik wieżowy miał pojemność 100 m3 i znajdował się na terenie aktualnie budowanego Zakładu Przyrodoleczniczego przy ul. Wczasowej.

Sieć wodociągowa wybudowana została z rur żeliwnych o średnicy od 80 do 125 mm. W tym samym czasie wybudowana została kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków. Była to oczyszczalnia mechaniczna, popularny w tym okresie osadnik Imhoffa. Wydajność oczyszczalni 400m3/dobę. W czasie wojny urządzenia wodociągowe nie ucierpiały. Przerwa w dostawie wody do miasta trwała od 8 do 13 marca 1945 roku i spowodowana była brakiem dopływu energii elektrycznej. W okresie powojennym działalność wodociągowo-kanalizacyjna prowadzona była w formie zakładu wodociągów i kanalizacji w ramach wielobranżowego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Przedsiębiorstwo ulegało kilkakrotnym przekształceniom zmieniającym strukturę i obszar działania.

Od 1 stycznia 1976 roku zakład wodociągów i kanalizacji został włączony do utworzonego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. Następne zmiany miały miejsce w 1991 i 1992 roku. Od 1 lipca 1992 roku przedsiębiorstwo przekształcono w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z nazwą „WODOCIĄGI USTKA”. Właścicielami Spółki są Gmina i Miasto Ustka. Obszar działania obejmuje teren miasta Ustki. Przyjmujemy dodatkowo ścieki z przyległych do miasta miejscowości należących do Gminy Wiejskiej Ustka.