Wodociągi Ustka Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w okresie zimowym z powodu dużych wahań temperatur oraz możliwością wystąpienia mrozów przyłącza wod.-kan. do budynków narażone są na zamarznięcie i uszkodzenie.

Z uwagi na powyższe właściciele posesji jako właściciele przyłączy powinni zabezpieczyć szczególnie narażone na wpływ niskich temperatur części przyłączy, studni wodomierzowych lub części instalacji wewnętrznych znajdujących się w pomieszczeniach nieogrzewanych lub garażach. Należy również zadbać o zabezpieczenie przyłączy wodociągowych, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych przed przedostawaniem się do nich wód opadowych i roztopowych gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia.