Sp. z o. o. "Wodociągi Ustka" uprzejmie informuje o możliwości przystąpienia do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny pn. "Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo Gminnego". Na terenie miasta Ustka planowana jest Budowa Przepompowni Głównej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, która stanowi Zadanie 4 wyżej przytoczonego postępowania.

 

Z treścią przedmiotowego postępowania przetargowego można zapoznać się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e2e764a-020a-11ef-b21f-3ab44b58c1d6