W dniu 16.04.2020 r. po intensywnych działaniach Zarządu Spółki w kwestii zwiększenia ilości zewnętrznych środków na realizację inwestycji został podpisany trzeci aneks nr POIS.02.03.00-00-0262/17-03 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. Aneks zwiększa kwotę z 10 195 410,00 zł do kwoty 14 559 378,08 zł dofinansowania z Funduszu Spójności.