Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Oczyszczanie ścieków

W roku 2009 została oddana do eksploatacji nowa oczyszczalnia ścieków.

 
oczyszczanie-sciekow-70.jpg

 

 

Nowy układ technologiczny składa się z:

 1. Ciągu ściekowego (komora wlotowa, hala krat, piaskownik napowietrzany, osadniki wstępne, komora rozdziału przed reaktorami biologicznymi, reaktor biologiczny, komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi, osadniki wtórne, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, stacja dozowania PIX, stacja dmuchaw, punkt pomiarowy ścieków surowych, punkt pomiarowy ścieków oczyszczonych),

 2. Ciągu osadowo - biogazowego (zagęszczacz osadu surowego, stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego, pompownia cyrkulacyjna z wymiennikową, zamknięta komora fermentacyjna ZKF, zbiornik uśredniająco - odgazowujący, stacja mechanicznego odwadniania osadu, układ do alkalizacji osadu wapnem, odsiarczalnia biogazu, zbiornik biogazu, agregat ko generacyjny z kotłem biogazowym, pochodnia biogazu),

 3. Innych obiektów towarzyszących (stacja automatycznego poboru prób, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny, pompownia wód technologicznych, biofiltr, pompownia wód burzowych, skład osadu, zbiornik tłuszczu z pompownią, drogi i place, sieci międzyobiektowe)


                  oczyszczanie-sciekow-68.jpg oczyszczanie-sciekow-69.jpgFinansowanie inwestycji:

Inwestycja została sfinansowana ze środków Fundacji Ekofundusz (dotacja w wysokości 12,5 mln zł), pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (10 mln zł) i środków własnych Spółki oraz Gminy. Przygotowanie inwestycji odbyło się w okresie styczeń 2004 - grudzień 2006, a okres budowy i rozruchu zamknął się w przedziale od 18.12.2006r. do 31.08.2009r. Dokumentacja inwestycji została przygotowana przez Konsorcjum firm: B-Act z Bydgoszczy i WMS Ochrona Środowiska z Olsztyna. Realizacją inwestycji zajęło się konsorcjum w składzie: HYDROBUDOWA POLSKA S.A i Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z o.o. Inwestorem bezpośrednim była Spółka z o.o. "Wodociągi Ustka".

 

Efekty ekologiczne inwestycji:

 • Uzyskano trwałe, zakładane efekty jakości oczyszczenia ścieków,
 • Zmniejszono ilość odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków,
 • Wykonano instalację do wewnętrznego unieszkodliwiania tłuszczów separowanych ze ścieków w piaskowniku z odtłuszczaczem,
 • Wprowadzono proces beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych powodując zmniejszenie ich ilości i polepszenie jakości,
 • Wprowadzono proces wytwarzania biogazu z osadów ściekowych wraz z procesem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu oraz zmniejszono energochłonność obiektu,
 • Ograniczono emisję substancji odoroczynnych do powietrza poprzez hermetyzację wybranych obiektów oraz oczyszczanie ujmowanego powietrza w biofiltrach,
 • Zmniejszono uciążliwość punktu zlewnego ścieków dowożonych poprzez jego hermetyzację i automatyzację,
 • Zwiększono buforowość, bezpieczeństwo i niezawodność obiektu wprowadzając szereg ergonomicznych rozwiązań związanych z bezpośrednią obsługą obiektu, automatyzując większość procesów i wprowadzając rozbudowany system nadzoru operatorskiego i ostrzegania połączony z systemem telewizji przemysłowej zainstalowanej na terenie obiektu.