Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat,
 • udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z nich,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 • uchwalanie Regulaminów Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 • podwyższenie lub obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycie udziałów,
 • zmiany umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 • rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 • ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 • zwrot dopłat.