Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Jarosław Teodorowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Wysocki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Danuta Dębowska - Członek Rady Nadzorczej
4. Marcin Minda - Członek Rady Nadzorczej
5. Ireneusz Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej
6. Danuta Wawrowska - Członek Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy: · sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, · coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, · coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, · składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny w zakresie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia strat, · stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków, · zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki z wyłączeniem Zarządu, · rozstrzyganie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a Wspólnikami.