„Wodociągi Ustka” Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce działając jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłaszają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na obszarze Miasta Ustka w okresie od dnia 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r.