Zadania:

 1. organizowanie i przeprowadzanie procesów związanych z planowaniem, przygotowaniem oraz realizacją i rozliczeniem inwestycji, remontów i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
 2. kontrole przestrzegania norm i wytycznych budowy, utrzymania i konserwacji infrastruktury,
 3. weryfikacja na etapie projektowania, wdrażania oraz archiwizacji wszelkiej dokumentacji technicznej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z analizą sprawozdawczą,
 4. optymalizacja, usprawnianie, realizacja bieżącego monitorowania stanu technicznego infrastruktury,
 5. nadzorowanie i kontrolowanie prac prowadzonych przez firmy wykonawcze,
 6. przygotowanie specyfikacji technicznej do zapytań ofertowych i przetargów  wraz z weryfikacją nadesłanych ofert cenowych dotyczących prac zleconych.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
 2. minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe,
 3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 4. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 5. praktyczna znajomość AutoCad,
 6. bardzo dobra znajomość MS Office,
 7. samodzielność w działaniu oraz zorientowanie na rezultaty,
 8. umiejętność analitycznego myślenia,
 9. odpowiedzialność, obowiązkowość,
 10. bardzo dobra organizacja pracy.
 11. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

 

Oferujemy:

 1. atrakcyjne wynagrodzenie,
 2. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny,
 4. interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. wysokie standardy pracy i profesjonalizm otoczenia,
 7. oferta pracy stałej.

 

Oferty powinny zawierać:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym wykształcenie wyższe),
 3. kserokopie świadectw pracy i referencji,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Rekrutacja – Specjalista ds. nadzoru technicznego"

na adres:

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 14
76-270 Ustka
pokój nr 4

 

lub

przesłać na adres e-mail: gs@wodociagi.ustka.pl

 

Termin składania ofert upływa z dniem 2 marca 2018r.
Wodociągi Ustka Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.