Zadania:

 1. Organizowanie, prowadzenie prac remontowych i modernizacji infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 2. realizacja bieżącego monitorowania stanu technicznego infrastruktury,
 3. przygotowanie specyfikacji technicznej do zapytań ofertowych oraz przetargów  wraz z weryfikacją nadesłanych ofert cenowych dotyczących prac zleconych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Inżynieria Środowiskowa lub pokrewne,
 2. minimum 2 - letni staż pracy,
 3. znajomość pakietu Ms Office,
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. odpowiedzialność, obowiązkowość,
 6. bardzo dobra organizacja pracy.
 7. mile widziane uprawnienia budowlane

 

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska,
 3. pakiet socjalny,
 4. interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. wysokie standardy pracy i profesjonalizm otoczenia,
 7. oferta pracy stałej.

 

Oferty powinny zawierać:

 1. CV wraz z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym wykształcenie wyższe),
 3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Rekrutacja - Specjalista ds. technicznych"

na adres:

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 14
76-270 Ustka
pokój nr 1

 

lub

przesłać na adres e-mail: gs@wodociagi.ustka.pl

 

Termin składania ofert upływa z dniem 14 grudnia 2017r.
Wodociągi Ustka Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.