AKCJA „ZADYMIANIA” SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Wodociągi Ustka Sp. z o. o  uprzejmie informuje mieszkańców, że w 2018 roku rozpoczyna akcję „zadymiania” sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ustka wg harmonogramu.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy, oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.