bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rada Nadzorcza

 1. Jarosław Teodorowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Krzysztof Wysocki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Danuta Dębowska - Członek Rady Nadzorczej
 4. Marcin Minda - Członek Rady Nadzorczej
 5. Ireneusz Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej
 6. Danuta Wawrowska - Członek Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 • coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 • coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny w zakresie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia strat,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków,
 • zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki z wyłączeniem Zarządu,
 • rozstrzyganie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a Wspólnikami.Opublikował: Piotr Zaremba
Publikacja dnia: 16.01.2018
Podpisał: Piotr Zaremba
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 459