bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

"WODOCIĄGI USTKA" zaspokajają potrzeby mieszkańców Ustki w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

Do zakresu działalności należy:

  • ujmowanie wody surowej i jej uzdatnianie,
  • dystrybucja wody w mieście przez sieć wodociągową,
  • odbiór i odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji,
  • oczyszczanie ścieków w oczyszczalni,
  • laboratoryjna kontrola jakości wody surowej i czystej oraz badanie ścieków,
  • nadzór i kontrola ścieków odprowadzanych do kanalizacji,
  • eksploatacja, konserwacja, remonty i modernizacja urządzeń infrastruktury.

Zadania w powyższym zakresie są realizowane na podstawie Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. - do pobraniaOpublikował: Piotr Zaremba
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Piotr Zaremba
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 304