bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Burmistrza Miasta Ustki i w oparciu m.in. następujące przepisy:

  • Ustawa z 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1097 ze zmianami),
  • Ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001.72.747 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U.2001.115.1229 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmianami),
  • Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony z dnia 03 marca 2004. - do pobrania
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/367/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 1 czerwca 2006 roku. - do pobrania
  • Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych - Decyzja Starosty Słupskiego Nr 577/2015. - do pobrania
  • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z miejskich ujęć - Decyzja Starosty Słupskiego Nr 625/2015. - do pobraniaOpublikował: Piotr Zaremba
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Piotr Zaremba
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 320