Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go dr inż. Krzysztof Czajkowski - Prezes Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.

Prezes zarządu kieruje i zarządza całokształtem działalności Spółki w oparciu o umowę Spółki i kodeks spółek handlowych, Uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz inne obowiązujące przepisy.


Opublikował: Piotr Zaremba
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Piotr Zaremba
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 315
21.05.2018 // www.wodociagi.ustka.pl/bip