Majątek Spółki

Na dzień 31 grudnia 2016 roku majątek spółki (suma aktywów) stanowi kwota 33 066 071,45 zł.

Majątek Spółki tworzą:

 1. Majątek trwały, w tym m.in.:
  • system ujęć wód podziemnych,
  • stacja uzdatniania wody,
  • sieć wodociągowa,
  • sieć kanalizacyjna,
  • oczyszczalnia ścieków,
  • sprzęt specjalistyczny i środki transportu,
  • zaplecze techniczne,
  • wartości niematerialne i prawne.
 2. Majątek obrotowy, w tym m.in.:
  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe.

Opublikował: Piotr Zaremba
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Piotr Zaremba
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 514
21.05.2018 // www.wodociagi.ustka.pl/bip