Przedmiot działalności

"WODOCIĄGI USTKA" zaspokajają potrzeby mieszkańców Ustki w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

Do zakresu działalności należy:

Zadania w powyższym zakresie są realizowane na podstawie Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. - do pobrania


Opublikował: Piotr Zaremba
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Piotr Zaremba
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 305
25.05.2018 // www.wodociagi.ustka.pl/bip