Majątek Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 roku majątek spółki (suma aktywów) stanowi kwota 34 413 357,79 zł.

Majątek Spółki tworzą:
1. Majątek trwały, w tym m.in.:
  • system ujęć wód podziemnych, 
  • stacja uzdatniania wody, 
  • sieć wodociągowa, 
  • sieć kanalizacyjna, 
  • oczyszczalnia ścieków, 
  • sprzęt specjalistyczny i środki transportu, 
  • zaplecze techniczne, 
  • wartości niematerialne i prawne. 
2. Majątek obrotowy, w tym m.in.:
  • zapasy, 
  • należności krótkoterminowe.

metryczka


Wytworzył: Anna Rola (25 kwietnia 2018)
Opublikował: Piotr Zaremba (26 kwietnia 2018, 09:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4092