Realizacja

Realizacja

Trwają prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z podpisaną 16 maja 2018 r. umową o dofinansowanie „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 [...]

Zwiększenie kwoty dofinansowania Projektu

W dniu  16.04.2020 r. po intensywnych działaniach Zarządu Spółki w kwestii zwiększenia ilości zewnętrznych środków na realizację inwestycji został podpisany trzeci aneks nr POIS.02.03.00-00-0262/17-03 do umowy o dofinansowanie [...]

Zmiana w Projekcie - Aneks do umowy o dofinansowanie

W dniu  18.02.2020 r. w odpowiedzi na wniosek Wodociągów do NFOŚiGW  został podpisany drugi aneks nr POIS.02.03.00-00-0262/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. W aneksie [...]

Zmiana w projekcie.

W dniu  28.02.2019 r.  został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. Aneks zmniejsza zakres rzeczowy i wartość inwestycji do kwoty 19 622 604,00 zł , w [...]

Umowa na dofinansowanie podpisana

Z przyjemnością informujemy, że 16 maja br.,  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, dr. inż. Krzysztof Czajkowski, w obecności [...]

Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w wyniku przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni głównej ścieków w Ustce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

metryczka