Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018
Przetargi aktualne (1)  |  Przetargi w toku (1)  |  Przetargi rozstrzygnięte (5)  |  Przetargi unieważnione (0)

zamówienie na:

dostawę energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. "Wodociągi Ustka"

zamawiający: Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EB.26.1.2018
wartość: Nie przekracza 443 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2018  15:00
wynik postępowania: Swoją ofertę przedstawiła firma Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock i jednocześnie oferta ta została wybrana do realizacji zamówienia. Ww. firma zaproponowała następujące warunki: - cena netto: 628 248,26 zł - cena brutto: 772 745,40 zł. Wyżej wymieniona firma otrzymała największą liczbę 100 punktów według kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymogi formalne. DI.EB.26.1.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. "Wodociągi Ustka".


Data publikacji: 2018-10-05

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb zamówienia: Przetarg

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez Wodociągi Ustka Sp. z o.o. oraz art. 701-5 kodeksu cywilnego.
Zamówienie ("jako zamówienie sektorowe podprogowe") udzielane jest w celu wykonania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 443 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479). Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
"Wodociągi Ustka" Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów należących do Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” będących w grupach taryfowych:
  - B23  - 1 obiekt,
  - C11  - 2 obiekt,
  - C12A - 2 obiekty,
  - C21  - 1 obiekt.

 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: 1 806 MWh

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
  - 09310000-5 - Elektryczność

 4. Wybrany Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia na dostawę energii, będzie zobowiązany od odkupu energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego w OZE i wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej OSD. Warunek ten jest obligatoryjny dla każdego wybranego Oferenta zainteresowanego realizacją usługi dostawy energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” w roku 2019. Przewidywana wielkość sprzedaży elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego w roku 2019: 133 MWh.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
- Grzegorz Bartkowiak - tel. 59 81 55 622, fax 59 81 55 631
- Ewa Bożemska - tel. 59 81 55 623, fax 59 81 55 631

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 7.00 - 15.00, w dni robocze.

WADIUM
Wadium w wysokości 26 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A. nr 17124037701111000040685003 lub wnieść w sposób wskazany w pkt. XIX SIWZ.

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w sekretariacie Spółki z o.o. "Wodociągi Ustka", ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 25 października 2018r. do godziny 15

Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 26 października 2018r. o godz. 9, w dyspozytorni Spółki z o.o. "Wodociągi Ustka", ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka.

Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

Oferowana cena netto 100%


Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu Spółki z o.o. Wodociągi Ustka
Dr inż. Krzysztof Czajkowski


Pliki do pobrania:

Odpowiada za treść: Ewa Bożemska
Opublikował: Piotr Zaremba (5 października 2018, 10:07:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Zaremba (6 listopada 2018, 08:09:36)
Zmieniono: Dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1562

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij