Mapa Biuletynu

 Podstawowe dane
  · Podstawowe dane
  · Przedmiot działalności wg. PKD
  · Status prawny
  · Konta bankowe
 Władze i struktura
  · Władze Spółki i ich kompetencje
  · Struktura własnościowa
  · Struktura organizacyjna
  · Kontakty i komórki organizacyjne
 RODO
 Komunikaty
  · Informacje i komunikaty
  · Awarie
  · Zamówienia publiczne
  · Sprzedaż mienia (ogłoszenia)
  · Kontrola szczelności sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 'zadymianie'.
  · Oferty Pracy
  · Zarządzenia Prezesa (wewnętrzne)
 Finanse Spółki
  · Majątek spółki
 Procedury, wzory dokumentów
  · Wodomierz dodatkowy (ogrodowy)
  · Wytyczne techniczne dla projektantów
  · Procedura reklamacyjna
  · Sprawy sporne
  · Wzory, wnioski, druki
 Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna
  · Planowane prace konserwacyjno-remontowe, przerwy w dostawie wody, odbiorze ścieków
  · Harmonogram płukania sieci wodociągowej
  · Pogotowie wodno-kanalizacyjne
 Jakość wody i ścieków
  · Badania wody
  · Badania ścieków
 POIIS 2014- 2020
  · O projekcie
  · Realizacja
  · Zgłoś nadużycia
  · Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
 Cenniki
  · Cena wody i ścieków
  · Aktualne taryfy
  · Cennik usług dodatkowych